Produktudvikling

Vi udvikler elektroniske produkter efter kunde ønsker. Vi har erfaring med industrielle, medicinske og IOT produkter. Nedenfor er en kort beskrivelse af vores normale arbejdsmåde:

 • Koncept og kravspecifikation
  I tæt dialog med kunden defineres hvad der skal udvikles, hertil bruges en kravspecifikationen, inklusive illustrationer der hjælper til at beskrive produktet.
  Afledt af kravene bestemmes arkitekturen i produktet, dvs. opdelingen mellem software og hardware samt mekanik.

 • Design og implementering
  Når kravene er definerede og afstemte, laves der en projektplan sammen med kunden. Baseret på planen løses delopgaverne ved hjælp af vores ekspertviden og erfaring.
  Der er løbende afstemning af at funktionaliteten er som forventet, samt at der arbejdes målrettet og i prioriteret rækkefølge med at realisere funktionaliteten.

 • Test og aflevering
  Efter endt implementering testes apparatet og afleveres til kunde.

 • Andet
  Udover software og hardware kan projektet også omfatte emballering, manualer mm.
  Projektet kan også omfatte emner som field-test, direct shipment mm.