Softwareudvikling

Vi udvikler Software til mange formål. Følgende er en oversigt over vores primære ekspertiseområder:

 • Embedded software
  Embedded software dækker over software der er i apparater/produkter. Vi programmerer embeddede systemer primært i C, C++ og Python. 
 • Computer software
  Computer software er software som er programmeret til at kører på enten en Windows eller Linux baseret PC. 
 • Applikationsspecifik software
  Denne type software er f.eks. Visual Basic for Application, som muligøre en væsentlig effektivisering af f.eks. Microsoft Excel eller Microsoft Word.
  Vi programmerer endvidere løsninger der anvender Python eller C#, men også andre værktøjer.
 • Full-stack
  Full stack begrebet dækker over at vi kan udvikle software ved hjælp af mange forskellige softwareteknologier. F.eks. bruges grundteknologier som HTML, JavaScript og CSS til at lave browserbaserede løsninger. Gennem årene er der opstået mange løsninger der bygger på disse . React er et eksempel herpå, men der findes særdeles mange og der udvikles til stadighed flere. Vi har ekspertise i grundteknologierne og erfaring med en række af de løsninger der bygge på disse.
 • SQL programmering
  Vi har i mange år anvendt SQL til at håndtere data fra/i databaser og har ekspertise i løsninger, hvor det anvendes. Det gælder både indenfor tekniske løsninger som f.eks. produktkonfiguration, men også økonomiske analyser og optimering af produktion og processer. 
 • API og REST interfaces
  Data fra nettet kan automatiseres ved f.eks. at bruge API interfaces. Vi har erfaring med at hente data fra kommercielle og offentlige udbydere af data og løser gerne dine udfordringer hermed.

Vores softwarespecialister har mere en 30 års erfaring, ligesom vi konstant følger op på nye teknologier. Softwareudviklingsmetoder er typisk meget nye og tages ofte i brug samtidigt med nye projekter. En ny trend er kunstig intelligens understøttet kodning, hvilket gør kodning hurtigere. Kunstig intelligens kan også anvendes i selve løsningen til f.eks. genkendelse af ting mm.