Hardwareudvikling

Indenfor Hardware udvikler vi kvalitetshardware i følgende ekspertiseområder:

  • Analog hardware
    Analog hardware kan være f.eks. småsignalselektronik. En forstærker af signaler fra lyd eller sensorer er et eksempel herpå. Vi har ekspertise i selve designet af analog hardware, hvor beregning og simulering er en væsentligt forudsætning for at kredsløbet virker. Afhængig af kompleksitet laver vi gerne en simuleringsmodel af kredsløbet, som testes for korrekt funktion og effekt/termiske forhold før prototyper laves.
  • Digital hardware
    Digital hardware er ofte indlejret i de elektroniske komponenter der indgår i systemerne. Vi har mange årige erfaringer med at designe med forskellige mikrocontrollere samt sensor og kommunikations IC'er.
  • Power hardware
    Power elektronik anvendes f.eks. til at konvertere spændinger og strømme eller at skabe roterende magnetiske felter. Vi har indgående erfaring med motordrivere og motorer, samt styring af exciterer og aktuatorer. I denne type styrringer er der tale om en kombination af hardware og styrringselektronik såvel som reguleringssoftware, hvilket vi også har ekspertviden om.

Moderne elektronik består, som regel af en kombination af overstående hardwareområder og viden til at kombinerer disse optimalt er selvfølgeligt en del af vores ekspertise.

Vi leverer typisk koncepttegninger, blok- og skematiske- diagrammer, simuleringsresultater, styklistefiler samt CAD dokumentation.

Prototyper kan testes og test dokumenteres i henhold til krav fra kunder. Vi foretager også EMC test eller andre test i forbindelse med CE-mærkning.

Vi har erfaring med dokumentation af hardware til f.eks. medicinsk udstyr, men også hvor dokumentationskravene er mindre omfangsrige.